ABEG TV

Faqja e ABEG TV është në ndërtim. Ne do të jemi online shumë shpejt.

Email: [email protected]

Telefon: +355 (0)4 450 5888

Adresa: Rruga Ibrahim Rugova, Pallati nr. 28, Hyrja nr. 9, Ap. 40, Njësia Bashkiake nr. 5, Tirane, Shqipëri